Koulutus

Pelialalla suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia pelattavia tietokone-, konsoli- ja mobiilipelejä, mainoksia ja animaatioelokuvia. Keskeisinä teknisinä ohjelmina ovat erilaiset 3D-sovellukset sekä alalla toimivien yritysten omat kehitystyökalut.

Alalla menestyminen edellyttää pitkäjänteisyyttä ja tarkkuutta. Pelien kehittäminen tapahtuu tiimityönä, joten hyvät sosiaaliset taidot ja aikatauluissa pysyminen ovat tärkeitä.

Työpaikkoja tarjoavat pelistudiot ja muut alan yritykset, mainostoimistot sekä tv- ja elokuvatuotantoyhtiöt. Alalla työskentelee myös itsenäisiä ammatinharjoittajia. Työelämässä ammattinimikkeitä ovat muun muassa 3D-graafikko, kenttäsuunnittelija, tasosuunnittelija ja animaattori.

Outokummussa opiskelumme painottuu projektitöihin. Toisena vuonna opiskelijat toteuttavat puolet lukuvuodesta erilaisina projekteina. Valmistuttuaan opiskelijalla on portfoliossaan useita animaatioita ja pelejä. 3D-osaamista on mahdollista myös laajentaa 3D-skannaukseen ja -tulostamiseen. Koulutuksessamme teemme tiivistä yhteistyötä alan keskeisten yritysten ja osaajien kanssa.

Opiskelija suorittaa 2-3 vuoden aikana audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon, suuntautumisalana peliala. Tutkintonimike on media-assistentti.

Tutkinto jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin:

  • Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen 45 osp
  • Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen 30 osp
  • Pelituotannon toteuttaminen 30 osp
  • Yrityksessä toimiminen 15 osp
  • 3D-tuotannot 15 osp