Koulutus

Pelialan koulutuksessa suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia tietokone-, konsoli- ja mobiilipelejä, visualisointeja ja animaatioita. Keskeisinä ohjelmina toimivat erilaiset 2D- ja 3D-sovellukset, editorit, pelimoottorit sekä alalla toimivien yritysten kehitystyökalut.

Alalla menestyminen edellyttää pitkäjänteisyyttä, kehittymiskykyä ja tarkkuutta. Projektit painottuvat usein tiimityöhön, joten hyvät sosiaaliset taidot ja aikatauluissa pysyminen ovat tärkeitä ominaisuuksia niin opiskelijalle kuin ammattilaisellekin. Koulutus on pitkälti projekti- ja työelämälähtöistä ja vaatii menestystä haluavalta omistautumista ja paljon itsenäistä opiskelua.

Työpaikkoja tarjoavat pelistudiot, visualisointiyritykset, mainostoimistot, tv- ja elokuvatuotantoyhtiöt. Alalla työskentelee myös paljon itsenäisiä ammatinharjoittajia, freelancereita ja yrittäjiä. Työelämässä alan ammattinimikkeitä ovat mm. 3D-graafikko, kenttäsuunnittelija ja animaattori.

Koulutus on pituudeltaan 2-3 vuotta, joiden aikana opiskelija suorittaa media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon AV-viestinnän osaamisalalla, suuntautumisena peliala.

Koulutuksen sisältö:

  • peli- ja animointiprojektit
  • peliteollisuuden ja -projektien tuotantovaiheet
  • 3D- ja 2D-sovellukset
  • 3D-mallintaminen
  • 3D-animointi
  • pelieditorit
  • hahmomallinnus ja -animaatio

AV-viestinnän opintoihin kuuluvat myös perustiedot ja -taidot media-alalla toimimisesta, kuten sisällöntuotannosta, tekijänoikeuksista, valokuvauksesta, videotuotannosta ja yrittäjyydestä.